SKU: 0349
$19.99

Description

Niigata Koshihikara White Rice - Superior (Shinmei) Grade

2 kilo bag (4.4 pounds) - Niigate, Japan