SKU: 0759
No image available.
$140.00

Description

Morinoyoshino Kuzu (Japanese Kudzu)

1 Kilo Bag - Japan, Nara Prefecture

100% arrowroot