SKU: 7436
  • Zocalo Peru Organic Peruvian Aji Amarillo Chili Paste
$8.95

Description

Zocalo Peruvian Aji Amarillo Chili Pepper Paste - Organic 
8 oz jar - Lima, Peru